Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь (далей – Цэнтр) з’яўляецца навукова-практычнай дзяржаўнай установай, якая забяспечвае падрыхтоўку праектаў заканадаўчых актаў у Рэспубліцы Беларусь, метадычнае кіраўніцтва нарматворчай дзейнасцю, правядзенне навуковых даследаванняў у галіне права і падрыхтоўку навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі.

Навіны

Нарматворчая дзейнасць

9 января 2017 г. Президентом Республики Беларусь подписан и 14 января...

Законом изменена сфера действия Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 года ”О декларировании физическими лицами доходов и имущества“. В частности, исключены положения, регулирующие порядок...

Падзеі, канферэнцыі, семінары

17 февраля 2017 г. утвержден План сотрудничества Центра и ЮНИСЕФ.

17 февраля 2017 г. утвержден План сотрудничества Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). Данный план принят в развитие...