Навучанне ў аспірантуры

 1. Падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Нацыянальным цэнтры заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь (далей – Цэнтр) ажыццяўляецца ў дзённай або завочнай форме атрымання адукацыі, а таксама ў форме суіскальніцтва па наступных спецыяльнасцях:
12.00.01 Тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя вучэнняў аб праве і дзяржаве
12.00.02 Канстытуцыйнае права; канстытуцыйны працэс; муніцыпальнае права
12.00.03 Грамадзянскае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права
12.00.05 Працоўнае права; права сацыяльнага забеспячэння
12.00.06 Зямельнае права; права; аграрнае права; экалагічнае права
12.00.08 Крымінальнае права і крыміналогія; крымінальна-выканаўчае права
12.00.10 Міжнароднае права; еўрапейскае права
12.00.14 Адміністрацыйнае права; адміністрацыйны працэс
12.00.15 Грамадзянскі працэс; гаспадарчы працэс; арбітражны працэс
 1. Падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, арганізацый, індывідуальных прадпрымальнікаў ці іншых фізічных асоб, у тым ліку ўласных сродкаў грамадзяніна, які атрымлівае адукацыю пасля ВНУ.
 2. Планаванне падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту ажыццяўляецца з улікам уласных патрэбаў Цэнтра і (або) заявак іншых арганізацый на падрыхтоўку навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў аспірантуры Цэнтра. Прыём заявак ажыццяўляецца штогод да 20 сакавіка.

 Дзённая ці завочная форма атрымання адукацыі

 1. Асобы, якія паступаюць у аспірантуру для навучання ў дзённай або завочнай форме атрымання адукацыі павінны мець:
 • вышэйшую адукацыю, за выключэннем вышэйшай адукацыі 1 прыступкі,
 • схільнасць да навуковых даследаванняў, што пацвярджаецца навуковымі публікацыямі, удзелам у навукова-даследчых і інавацыйных праектах, канферэнцыях або іншымі матэрыяламі,
 • рэкамендацыю вучонага савета ВНУ (факультэта ВНУ) – для тых, хто паступае ў год заканчэння навучання ў установе вышэйшай адукацыі або вопыт практычнай работы не менш за два гады на пасадах, якія патрабуюць наяўнасці вышэйшай адукацыі.
 1. Тыя, хто паступае ў аспірантуру для навучання ў дзённай або завочнай форме атрымання адукацыі павінны здаць кандыдацкія экзамены і залікі па агульнаадукацыйных дысцыплінах да паступлення ў аспірантуру.
 2. Тыя, хто паступае ў аспірантуру для навучання ў завочнай форме атрымання адукацыі павінны мець вопыт практычнай работы не менш за два гады на пасадах, якія патрабуюць наяўнасці вышэйшай адукацыі.
 3. Тэрмін навучання ў аспірантуры ў дзённай форме не перавышае трох гадоў, у завочнай – чатырох гадоў.
 4. Прыём у аспірантуру ажыццяўляецца штогод з 1 па 31 кастрычніка. Прыём дакументаў для паступлення ў аспірантуру ажыццяўляецца штогод з 1 жніўня па 30 верасня.
 5. Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, прадстаўляюць наступныя дакументы:
 • Заява на імя дырэктара Цэнтра.
 • Дакумент аб узгадненні з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, кіраўніком дзяржаўнага органа ці іншай дзяржаўнай арганізацыі выканання дысертацыйнага даследавання (для асоб, указаных у пункце 39 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў i прысваення вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 2004 г. № 560).
 • Асабісты лісток па ўліку кадраў.
 • Аўтабіяграфію.
 • Копію дыплома аб вышэйшай адукацыі і прыкладаемай да яго выпіскі з залікова-экзаменацыйнай ведамасці альбо копію дакумента аб адукацыі, які пацвярджае атрыманне адукацыі, эквівалентнага I ступені вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, з указаннем вывучаных дысцыплін і атрыманых па іх адзнак (балаў).
 • Копію дыплома магістра і прыкладаемай да яго выпіскі з залікова-экзаменацыйнай ведамасці альбо копію дакумента аб адукацыі, які пацвярджае атрыманне адукацыі, эквівалентнага II ступені вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, з указаннем вывучаных дысцыплін і атрыманых па іх адзнак (балаў) (для грамадзян Рэспублікі Беларусь – пры наяўнасці).
 • Копіі пасведчанняў аб здачы кандыдацкіх залікаў (дыферэнцыраваных залікаў) і кандыдацкіх экзаменаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання адукацыі ў дзённай або завочнай форме).
 • Рэкамендацыю вучонага савета (савета) або факультэта ўстановы вышэйшай адукацыі (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру ў год атрымання вышэйшай адукацыі) або копію працоўнай кніжкі або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць стаж працы.
 • Заяўку арганізацыі – заказчыка кадраў (пры наяўнасці).
 • Спіс і копіі апублікаваных навуковых прац, а пры іх адсутнасці – навуковы рэферат па профілі абранай спецыяльнасці.
 • Дакументы, якія пацвярджаюць удзел у выкананні навукова-даследчых і інавацыйных праектаў, копіі матэрыялаў і (або) тэзісаў дакладаў на навуковых, навукова-практычных канферэнцыях, з’ездах, сімпозіумах і іншых падобных мерапрыемствах (пры наяўнасці).
 • Заключэнне навуковага семінара лабараторыі (паседжання кафедры) аб актуальнасці тэмы, якасці і аб’ёме самастойна выкананых даследаванняў па тэме, якая рыхтуецца дысертацыі (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру ў форме суіскальніцтва).
 • Дакументы, якія даюць пераважнае права для залічэння ў аспірантуру (пры наяўнасці).
 • Тры фатаграфіі памерам 4×6.
 • Медыцынскую даведку аб стане здароўя (для грамадзян Рэспублікі Беларусь).
 • Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі, выдадзенае тэрытарыяльнай арганізацыяй аховы здароўя Рэспублікі Беларусь (пасля праходжання абавязковага медыцынскага абследавання па кірунку ўстановы адукацыі, арганізацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства).
 • Медыцынскае заключэнне аб стане здароўя і сертыфікат аб адсутнасці ВІЧ-інфекцыі, выдадзеныя афіцыйным органам аховы здароўя краіны, з якой прыбыў кандыдат на навучанне ў аспірантуры (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства).
 • Копію пашпарта або які замяняе яго дакумента, дакумента, які пацвярджае права знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, дагавора абавязковага медыцынскага страхавання (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства).

Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія паступаюць у аспірантуру ў адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь, дамовамі па рэалізацыі міжнародных праграм, дамовамі ўстаноў адукацыі, арганізацый Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, з арганізацыямі замежных дзяржаў (міжнароднымі арганізацыямі) або па кірунку арганізацыі замежнай дзяржавы, прадстаўляюць дадаткова копію аднаго з вышэйназваных дагавораў або кірунак арганізацыі замежнай дзяржавы.

Да вышэйпералiчаных дакументаў, выкананых на замежнай мове, адначасова прыкладаецца іх пераклад на беларускую або рускую мову, засведчаны ў натарыяльным парадку.

Дакумент, які сведчыць асобу, і арыгіналы дакументаў аб адукацыі прад’яўляюцца асобай, хто паступае ў аспірантуру, лично.10. Прыёмная камісія разглядае прадстаўленыя дакументы, праводзіць сумоўе з абітурыентаў для навучання ў аспірантуры і прымае заключэнне, у якім адбіваецца характарыстыка навуковага ўзроўню апублікаваных работ (навуковага рэферата), схільнасці які паступае да навукова-даследчай рабоце, змяшчаецца прапанова аб допуску да ўступнага іспыту, рэкамендацыя па кандыдатуры меркаванага навуковага кіраўніка.

 1. На падставе заключэння прыёмнай камiсii дырэктар Цэнтра выдае загад аб допуску да ўступнага іспыту, даце яго правядзення, а таксама даце падвядзення вынікаў конкурсу.
 2. Прыём уступных экзаменаў у аспірантуру праводзіцца экзаменацыйнымі камісіямі, якiя ствараюцца загадам дырэктара Цэнтра.
 3. Узровень ведаў паступаючых у аспірантуру ацэньваецца па дзесяцібальнай шкале.
 4. Ад здачы ўступнага экзамена з выстаўленнем ацэнкі “дзевяць” вызваляюцца лаўрэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, лаўрэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь падтрымцы таленавітай моладзі, лаўрэаты рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў навуковых работ па дысцыплінах, якiя адпавядаюць профiлю абранай спецыяльнасці.
 5. Пераважным правам залічэння ў аспірантуру пры аднолькавай ацэнцы па ўступнага іспыту па спецыяльнасці карыстаюцца асобы, якія:
 • прызнаныя лаўрэатамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, лаўрэатамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь падтрымцы таленавітай моладзі, лаўрэаты рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў навуковых работ па дысцыплінах, якiя адпавядаюць профiлю абранай спецыяльнасцi;
 • маюць навуковыя публікацыі па профілю абранай спецыяльнасці ў навуковых выданнях, уключаных у пералік выданняў, і (або) у замежных навуковых выданнях;
 • атрымалі больш высокую ацэнку прыёмнай камісіяй навуковых прац, апублікаваных у выданнях, якія не ўваходзяць у пералік выданняў, навуковага рэферата;
 • з’яўляюцца аўтарамі работ першай катэгорыі Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў;
 • набралі больш высокую суму балаў па здадзеных кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах;

маюць вопыт практычнай работы не менш за два гады па профілі, які адпавядае галіны навукі (групе спецыяльнасцяў), па якой будзе ажыццяўляцца навучанне ў аспірантуры;

 • атрымалі дыплом аб вышэйшай адукацыi з адзнакай;
 • выступалі з дакладамі на канферэнцыях.
 1. Пры няяўцы які паступае на экзамен па прычынах, якія на падставе прадстаўленых дакументаў прызнаныя прыёмнай камісіяй слушнымі, дапускаецца на сайт ім прапушчанага экзамену ў межах тэрмінаў, устаноўленых дырэктарам Цэнтра для правядзення ўступнага іспыту, да падвядзення вынікаў конкурсу.
 2. На падставе вынікаў здачы ўступнага экзамена з улікам ацэнак, атрыманых па кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах, а таксама заключэння прыёмнай камісіі і аналізу прадстаўленых дакументаў прыёмная камісія прымае рашэнне аб залічэнні ў аспірантуру. У тыднёвы тэрмiн з дня прыняцця дадзенага рашэння заключаецца дагавор аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі.
 3. Пасля заключэння дагавора аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі залічэнне ў аспірантуру афармляецца загадам дырэктара Цэнтра.

Пачатак дзеяння дагавора аб падрыхтоўцы навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі – 1 лістапада.

 Суіскальніцтва

 1. Суіскальніцтва разам з засваеннем адукацыйнай праграмы аспірантуры ўключае падрыхтоўку і здачу кандыдацкіх экзаменаў і заліку па агульнаадукацыйных дысцыплінах у выпадках, калі навучанне ў форме суіскальніцтва праходзяць асобы, якія не маюць ступені магістра.
 2. Суіскальнікамі вучонай ступені кандыдата навук могуць быць асобы, якія маюць вышэйшую адукацыю, вопыт практычнай работы не менш за два гады на пасадах, якія патрабуюць наяўнасці вышэйшай адукацыі, схільнасць да навуковых даследаванняў, што пацвярджаецца навуковымі публікацыямі, удзелам у навукова-даследчых праектах, навукова-практычных канферэнцыях або іншымі матэрыяламі.

Прыём дакументаў для залічэння на навучанне ў форме суіскальніцтва ажыццяўляецца штогод з 1 жніўня па 30 верасня, залічэнне – 1 лістапада.

 1. Для разгляду пытання аб залічэнні на навучанне ў форме суіскальніцтва асобы прадстаўляюць дакументы ў адпаведнасці з пералікам, названым у пункце 9.
 2. Аддзел Інстытута прававых даследаванняў Цэнтра, у якім мяркуецца выкананне дысертацыйнага даследавання, на падставе прадстаўленых абітурыентаў навуковых публікацый (навуковага рэферата, іншых матэрыялаў) прымае заключэнне аб актуальнасці тэмы, якасці і аб’ёме самастойна выкананых дадзеных асобай навуковых даследаванняў.
 3. Прыёмная камісія разглядае прадстаўленыя дакументы, праводзіць сумоўе з тварам, што паступаюць на навучанне ў форме суіскальніцтва, і прымае заключэнне аб актуальнасці тэматыкі, допуску да ўдзелу ў конкурсе, а таксама аб кандыдатуры меркаванага навуковага кіраўніка.
 4. Рашэнне аб залічэнні для навучання ў аспірантуры ў форме суіскальніцтва прыёмная камісія прымае на падставе заключэння адпаведнага аддзела Інстытута прававых даследаванняў Цэнтра аб актуальнасці тэмы, якасці і аб’ёме самастойна выкананых абітурыентаў навуковых даследаванняў з улікам ацэнак у выпісцы з залікова-экзаменацыйнай ведамасці, якая прыкладаецца да дыплома аб вышэйшай адукацыі.
 5. У тыднёвы тэрмiн з дня вынясення рашэння прыёмнай камісіі аб залічэнні на навучанне ў форме суіскальніцтва заключаецца дагавор аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі.
 6. Пасля заключэння дагавора залічэнне на навучанне ў форме суіскальніцтва афармляецца загадам дырэктара Цэнтра.
 7. Пачатак дзеяння дагавора аб падрыхтоўцы навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі – 1 лістапада. Тэрмін навучання ў аспірантуры ў форме суіскальніцтва не перавышае пяці гадоў.
Праграмы-мінімум кандыдацкіх экзаменаў размешчаны на сайце Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь.