Метадычнае кіраўніцтва падрыхтоўкай праектаў прававых актаў

Арганізацыйна-метадалагічнае забеспячэнне падрыхтоўкі праектаў заканадаўчых актаў у Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляецца Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь на падставе Палажэння аб Нацыянальным цэнтры заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 снежня 2007 г. № 630 ”О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности и научных исследований в области права“.
Метадычнае кіраўніцтва падрыхтоўкай праектаў прававых актаў ажыццяўляецца ў наступных формах:
· абагульненне не ўрэгуляваных правіл нарматворчай тэхнікі і іншых праблем, якія ўзнікаюць у нарматворчай дзейнасці, з мэтай вызначэння адзіных падыходаў да рашэння прызначаных праблем, у тым ліку шляхам правядзення ”круглых сталоў“ з удзелам прадстаўнікоў дзяржаўных органаў (арганізацый) і далейшым накіраваннем рэкамендацый ”круглых сталоў“ зацікаўленым дзяржаўным органам (арганізацыям) для прымянення ў нарматворчай дзейнасці;
· вывучэнне практыкі выкарыстання ў дзяржаўных органах і арганізацыях Аўтаматызаванай сістэмы падрыхтоўкі праектаў нарматыўных прававых актаў у мэтах вызначэння неабходнасці яе ўдасканальвання;
· падрыхтоўка растлумачэнняў па пытаннях прымянення заканадаўства, якое рэгулюе нарматворчую дзейнасць;
· кансультаванне спецыялістаў дзяржаўных органаў (арганізацый). Большасць кансультацый даецца па розных пытаннях нарматворчай тэхнікі;
· правядзенне заняткаў (выступленне з дакладамі) па пытаннях нарматворчай дзейнасці ў розных дзяржаўных органах (арганізацыях), у тым ліку па пытанні прагназавання вынікаў прыняцця нарматыўных прававых актаў. У прыватнасці, такія заняткі рэгулярна праводзіліся ў Інстытуце вышэйшых кіраўніцкіх кадраў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь перад прадстаўнікамі розных дзяржаўных органаў (арганізацый), якія навучаюцца ў дадзеным Інстытуце;
· арганізацыя стажыровак работнікаў дзяржаўных органаў (арганізацый) у Нацыянальным цэнтры заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь. У прыватнасці, у 2012-2015 гадах у Цэнтры стажыроўку праходзілі прадстаўнікі Нацыянальнага центра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь, Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь, абласных выканаўчых камітэтаў і іншыя.

У мэтах рэалізацыі распараджэння Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12 мая 2005 года №108 рп ”О некоторых мерах по совершенствованию системы нормативных правовых актов и Национального реестра правовых актов Республики Беларусь“ у Цэнтры распрацаваны і зацверджаны загадам дырэктара ад 29 жніўня 2005 новыя метадычныя рэкамендацыі:
· МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па замене нарматыўных прававых актаў СССР і БССР, якія прымяняюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь;
· МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па падрыхтоўцы праектаў пералікаў нарматыўных прававых актаў (іх структурных элементаў), якія падлягаюць прызнанню страціўшымі сілу.

У Цэнтры была праведзена работа па абнаўленні дзеючых метадычных рэкамендацый. 10 жніўня 2006 г. загадам дырэктара Цэнтра былі зацверджаны:

  • Метадычныя правілы падрыхтоўкі заключэнняў па выніках абавязковай юрыдычнай экспертызы законапраектаў;
  • Метадычныя рэкамендацыі па правядзенні аналітычных даследаванняў;
  • Метадычныя рэкамендацыі па вывучэнні практыкі прымянення нарматыўных прававых актаў;
  • Метадычныя рэкамендацыі па распрацоўцы дзяржаўных праграм падрыхтоўкі праектаў нарматыўных прававых актаў, штогадовых планаў падрыхтоўкі законапраектаў і ажыццяўленню кантролю за іх рэалізацыяй;
  • Метадычныя рэкамендацыі па ўжыванні ”пакетнага“ прынцыпу падрыхтоўкі і прыняцця (выдання) праектаў нарматыўных прававых актаў;
  • Метадычныя рэкамендацыі па аналізу нарматыўных прававых актаў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, абласных (Мінскага гарадскога) выканаўчых камітэтаў;
  • Метадычныя рэкамендацыі па падрыхтоўцы абгрунтаванняў неабходнасці прыняцця законаў Рэспублікі Беларусь і прагназаванні вынікаў іх прыняцця.

Рэкамендацыі ”круглага стала“, які адбыўся ў мэтах вызначэння адзіных падыходаў да вырашэння праблем, якія ўзнікаюць у нарматворчай дзейнасці

У мэтах вызначэння адзіных падыходаў да вырашэння праблем, якія ўзнікаюць у нарматворчай дзейнасці, адбыўся ”круглы стол“ з удзелам прадстаўнікоў Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага цэнтра законапраектнай дзейнасці пры Прэзідэнце, Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Па выніках яго правядзення былі падрыхтаваныя рэкамендацыі ”круглага стала“ для выкарыстання іх у нарматворчай дзейнасці.