Навукова-даследчая праца Інстытута прававых даследаванняў

institutУ 2016-2020 гг. Інстытут прававых даследаванняў Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь (далей – Iнстытут) выступае галаўной арганізацыяй-выканаўцам па падпраграме “Права” Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016-2020 гады “Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства”. У рамках гэтай падпраграмы Інстытут выконвае навукова-даследчую працу па 5 заданнях:

 1. “Асоба, грамадства, дзяржава, сусветный правапарадак: інтэгратыўны падыход да фарміравання гуманітарна арыентаваных канцэпцый права”;
 2. “Развіццё аграрнага і экалагічнага права і заканадаўства ў кантэксце ўдзелу Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных працэсах”;
 3. “Праблемы рэалізацыі правасуб’ектнасці удзельнікаў грамадзянскіх і сямейных праваадносін і формаў абароны іх суб’ектыўных правоў з улікам сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у Рэспубліцы Беларусь”;
 4. “Прававыя праблемы занятасці і эфектыўнага выкарыстання працоўных рэсурсаў у сучасных сацыяльна-эканамічных умовах”;
 5. “Прававыя і арганізацыйныя механізмы ўздзеяння на злачыннасць і правапарушэнні ў кантэксце абароны нацыянальных інтарэсаў і іншых прыярытэтаў сучаснай праваахоўнай палітыкі”.

У 2016-2017 гг. Інстытут выконвае навукова-даследчую працу “Навуковае забеспячэнне законапраектнай дзейнасці Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь” па 8 заданнях:

 1. “Тэарэтычныя і практычныя асновы забеспячэння прававой дакладнасці і паняційна-катэгарыяльнага адзінства ў сістэме крыніц нацыянальнага права”;
 2. “Адміністрацыйна-прававой прымус у дзяржаўным кіраванні Рэспублікі Беларусь”;
 3. “Фарміраванне права Еўразійскага эканамічнага саюза і яго ўплыў на ўдасканаленне нацыянальнага заканадаўства”;
 4. “Тэарэтыка-прыкладныя аспекты ўдасканалення грамадзянскага заканадаўства з улікам сучасных інтэграцыйных працэсаў”;
 5. “Прававыя механізмы рэалізацыі ў нацыянальным заканадаўстве прынцыпаў “зялёнай“ эканомікі ў мэтах забеспячэння ўстойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь”;
 6. “Тэарэтыка-прыкладныя аспекты прававога рэгулявання рэалізацыі і абароны правоў суб’ектаў працоўных праваадносін”;
 7. “Прававыя механізмы аптымізацыі функцыянавання пакаранняў, не звязаных з ізаляцыяй ад грамадства, у кантэксце ўзмацнення іх папраўча-папераджальнага ўздзеяння”;
 8. “Прававыя асновы ўдасканалення сістэмы абставінаў, якія выключаюць злачыннасць дзеі, у мэтах стымулявання правамерных паводзін грамадзян, накіраванага на абарону дзяржаўных, грамадскіх і прыватных інтарэсаў”.

У 2011-2015 гг. Інстытут выступаў галаўной арганізацыяй-выканаўцам па падпраграме “Тэарэтыка-метадалагічныя асновы ўдасканалення нацыянальнай прававой сістэмы і кіравання ў кантэксце сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь” (Права і кіраванне) Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011-2015 гады “Гуманітарныя навукі як фактар развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі” (ГПНИ “Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава”). У рамках гэтай падпраграмы Інстытут выконваў навукова-даследчую працу па 8 заданнях:

 1. “Асновы ўстойлівага развіцця нацыянальнай прававой сістэмы ў XXI стагоддзі: метадалогія, тэорыя, практыка”;
 2. “Рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання: аптымізацыя функцый, арганізацыйна-прававых формаў і ўпарадкаванне нарматворчасці”;
 3. “Праблемы прававога рэгулявання ажыццяўлення і абароны правоў удзельнікаў грамадзянскіх праваадносін у кантэксце рэфармавання грамадзянскага заканадаўства”;
 4. “Прававыя механізмы аховы навакольнага асяроддзя і забеспячэння экалагічнай бяспекі”;
 5. “Міжнародна-прававыя механізмы забеспячэння ўстойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь”;
 6. “Канцэптуальныя асновы і стратэгія развіцця міжнароднага прыватнага права і міжнароднага грамадзянскага працэсу Рэспублікі Беларусь у святле сучасных інтэграцыйных працэсаў”;
 7. “Аптымізацыя дзяржаўнага і дагаворнага рэгулявання працоўных і звязаных з імі адносін у Рэспубліцы Беларусь”;
 8. “Фарміраванне новай праваахоўнай палітыкі як аснова эфектыўнай стратэгіі процідзеяння правапарушэнням і забеспячэння стабільнасці сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў”.

У перыяд 2014-2015 гг. супрацоўнікамі Інстытута дадаткова выконвалася 4 навукова-даследчых працы ГПНИ “Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава”:

 1. “Праблемы судовага дазволу адміністрацыйна-прававых спрэчак у сацыяльнай сферы”;
 2. “Прававое забеспячэнне падатковых адносін у сферы інвестыцыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь”;
 3. “Праблемы прававога рэгулявання медыцынскай дапамогі і лячэння: тэарэтыка-прыкладны аспект”;
 4. “Прававое забеспячэнне рэалізацыі міжнародных абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь ва ўмовах еўразійскай інтэграцыі”.

У 2011-2012 гг. Інстытут выконваў навукова-даследчую працу па навуковаму забеспячэнню законапраектнай дзейнасці Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь па 8 заданнях:

 1. “Кіраўніцкая дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь: пытанні тэорыі і практыкі”;
 2. “Актуальныя пытанні рэфармавання грамадзянскага заканадаўства, якія вызначаюць прававое становішча некамерцыйных юрыдычных асобаў”;
 3. “Асаблівасці прававога рэгулявання працы асобных катэгорый работнікаў”;
 4. “Ужыванне стандартаў міжнародна-прававых актаў Рады Эўропы пры удасканаленні нацыянальнага заканадаўства ў кантэксце пан’еўрапейскага рэгіянальнага развіцця”;
 5. “Распрацоўка тэарэтычнай канцэпцыі і навукова-прыкладной мадэлі сістэмы прафілактыкі правапарушэнняў і з улікам правапрымяняльнай практыкі ўнясення змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь “Аб асновах дзейнасці па прафілактыцы правапарушэнняў”;
 6. “Канцэптуальныя аспекты рэфармавання механізму прававога рэгулявання фінансавых адносін у кантэксце рэалізацыі сацыяльна-эканамічнай мадэлі Рэспублікі Беларусь”;
 7. “Удасканаленне арганізацыйна-прававой сістэмы функцыянавання аграпрамысловай вытворчасці ў кантэксце забеспячэння ўстойлівага развіцця сельскіх тэрыторый”;
 8. “Праблемы рэалізацыі міжнародных стандартаў судовай абароны ў грамадзянскім і гаспадарчым судаводстве Рэспублікі Беларусь (у аспекце магчымасці далучэння Рэспублікі Беларусь да Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў)”.

У 2006-2010 гг. Інстытут выконваў 11 заданняў у рамках раздзела 4 “Права і дзяржаўнае будаўніцтва” Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў “Тэарэтыка-метадалагічныя асновы ўстойлівага інавацыйнага развіцця сацыяльна-арыентаванай эканомікі Рэспублікі Беларусь” (ДКПНД “Эканоміка і грамадства”):

 1. “Нацыянальная прававая сістэма: сучасны стан, праблемы і перспектывы развіцця (тэарэтыка-прававыя аспекты)”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.01”, навуковы кіраўнік – кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Паўлаў В.I.
 2. “Прававое забеспячэнне ўстойлівага развіцця дзяржавы ў кантэксце арганізацыі і функцыянавання Саюзнай дзяржавы і аптымізацыі нарматворчай дзейнасці органаў заканадаўчай улады ў Рэспубліцы Беларусь”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.02”, навуковы кіраўнік – доктар юрыдычных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь Шабайлов У.І.
 3. “Выканаўчая ўлада ў Рэспубліцы Беларусь: удасканаленне сістэмы органаў i iх праватворчай дзейнасці”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.03”, навуковы кіраўнік – кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Дубавіцкi В.М.
 4. “Прававы механізм пабудовы інавацыйнай мадэлі эканомікі і актуальныя праблемы права інтэлектуальнай уласнасці”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.04”, навуковы кіраўнік – кандыдат юрыдычных навук Лосеў С.С.
 5. “Канцэптуальныя асновы павышэння эфектыўнасці правасуддзя праз выкарыстанне сістэмы прымірэнчых працэдур”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.05”, навуковы кіраўнік – кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Здрок А.М.
 6. “Прававое рэгуляванне працоўных адносін работніка і наймальніка ў сучасных умовах у Рэспубліцы Беларусь”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.06”, навуковы кіраўнік – доктар юрыдычных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі, Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь Семянкоў В.І .
 7. “Прававое забеспячэнне развіцця сельскагаспадарчай вытворчасці, сельскіх тэрыторый і аграгарадкоў у кантэксце далучэння Рэспублікі Беларусь да СГА”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.07”, навуковы кіраўнік – кандыдат юрыдычных навук Кузьміч І.П.
 8. “Прававыя праблемы рацыянальнага прыродакарыстання, сельскагаспадарчай дзейнасці і аховы навакольнага асяроддзя”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.08”, навуковы кіраўнік – кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Манкевіч І.П.
 9. “Тэарэтыка-прыкладныя праблемы гарманізацыі заканадаўства Рэспублікі Беларусь з універсальнымі і рэгіянальнымі міжнародна-прававымі нормамі”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.09”, навуковы кіраўнік – кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Бабкіна А.У.
 10. “Прававое забеспячэнне удасканалення падатковай сістэмы Рэспублікі Беларусь у кантэксце рэалізацыі мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.10”, навуковы кіраўнік – кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Піліпенка А.А.
 11. “Распрацоўка сацыяльна-прававой тэорыі і навукова-практычнай методыкі правядзення крыміналагічнай экспертызы праектаў нарматыўных прававых актаў”, шыфр “Эканоміка і грамадства 4.13”, навуковы кіраўнік – доктар сацыялагічных навук, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Бараноўскі Н.А.

Супрацоўнікі Інстытута таксама выконвалі навукова-даследчую працу па 5 праектах, які фінансуецца Беларускім рэспубліканскім фондам фундаментальных даследаванняў:

 1. “Прававыя формы выкарыстання зямель вытворцамі сельскагаспадарчай прадукцыі ў кантэксце рэфармавання аграрных і зямельных адносін” (навуковы кіраўнік – Чыж І.М.);
 2. “Арганізацыйна-прававыя праблемы рэсурсазберажэння ў Рэспубліцы Беларусь” (навуковы кіраўнік – Шабайлов У.І.);
 3. “Прававы маніторынг: пытанні тэорыі і практыкі” (навуковы кіраўнік – Шабайлов У.І.);
 4. “Прававое рэгуляванне абавязацельных адносін у сферы стварэння і выкарыстання аб’ектаў інтэлектуальнай уласнасці” (навуковы кіраўнік – Фёдарава Ю.А.);
 5. “Міжнародна-прававыя аспекты экалагічнай бяспекі Рэспублікі Беларусь” (навуковы кіраўнік – Доўгань Я.Ф.).

Акрамя таго, супрацоўнікі ажыццяўлялі наступныя навуковыя даследаванні:

 • “Распрацаваць механізмы прававога рэгулявання інавацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь” на падставе дагавора з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі (навуковы кіраўнік – Лосев С.С.);
 • “Параўнальна-прававы аналіз заканадаўства Рэспублікі Беларусь і палажэнняў Канвенцыі аб правах інвалідаў ад 13 снежня 2006 года” на падставе дагавора з Прадстаўніцтвам ААН / ПРААН у Рэспубліцы Беларусь (навуковы кіраўнік – Міхалёва Т.Н.).