Аддзел даследаванняў у галіне дзяржаўнага будаўніцтва і міжнароднага права

39  

 

Сямашка Алена Валянцінаўна

намеснік кіраўніка Інстытута прававых даследаванняў начальнік аддзела, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

Асноўнымі задачамі аддзела з’яўляюцца ажыццяўленне навуковых даследаванняў у галіне агульнай тэорыі права і дзяржавы, канстытуцыйнай, адміністрацыйнай, фінансавай, мытнай, падатковай, міжнароднай публічнага і міжнароднага прыватнага права, параўнальнага правазнаўства і падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру і суіскальніцтва.

Супрацоўнікі аддзела выконваюць навукова-даследчую работу, накіраваную на навуковае забеспячэнне законапраектнай дзейнасці Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, па 2 заданнях:

1. ”Нарматворчая дзейнасць органаў выканаўчай улады: змест, працэсуальныя механізмы і напрамкі ўдасканальвання“

Навуковы кіраўнік задання:
Васілевіч Г.А., доктар юрыдычных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі.

2. ”Удасканальванне адміністрацыйна-дэліктнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь ва ўмовах лібералізацыі эканомікі“

Навуковы кіраўнік задання:
Чупрыс В.І., доктар юрыдычных навук, прафесар.

Супрацоўнікі аддзела праводзяць навукова-даследчую работу па заданні ”Асоба, грамадства, дзяржава, сусветны правапарадак: інтэгратыўны падыход да фарміравання гуманітарна арыентаваных канцэпцый права“ падпраграмы ”Права“ Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гады ”Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства“.

Навуковы кіраўнік задання:
Жвірыдоўская С.Л., кандыдат юрыдычных навук.