Аддзел даследаванняў у галіне цывілістычнага, экалагічнага і сацыяльнага права

21 Бакіноўская Вольга Аляксандраўна
начальнік аддзела,
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

Асноўнымі задачамі аддзела з’яўляюцца ажыццяўленне навуковых даследаванняў у галіне цывілістычнага, зямельнага, аграрнага, прыродарэсурснага, экалагічнага, працоўнага і сацыяльнага права, грамадзянскага працэсу і падрыхтоўка навуковых супрацоўнікаў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру і суіскальніцтва.

Супрацоўнікі аддзела выконваюць навукова-даследчую работу, накіраваную на навуковае забеспячэнне законапраектнай дзейнасці Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, па 3 заданням:

1. “Прававое забеспячэнне цыфравізацыі эканомікі Рэспублікі Беларусь ва ўмовах развіцця эканамічнай інтэграцыі ў рамках ЕАЭС”
Навуковы кіраўнік задання:
Бакіноўская В.А., кандыдат юрыдычных навук, дацэнт.

2. “Удасканаленне формаў перагляду судовых пастаноў па грамадзянскіх і эканамічных справах як важнейшая гарантыя рэалізацыі права на судовую абарону”

3. “Тэарэтыка-прыкладныя аспекты адказнасці ў працоўным праве і праве сацыяльнага забеспячэння ў кантэксце рэалізацыі прыярытэтаў сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь”

Супрацоўнікі аддзела праводзяць навукова-даследчую работу па 3 заданням падпраграмы ”Права“ Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гады ”Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства“:

1. ”Развіццё аграрнага і экалагічнага права і заканадаўства ў кантэксце ўдзелу Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных працэсах“

Навуковы кіраўнік задання:
Лаеўская А.У., кандыдат юрыдычных навук, дацэнт.

2. ”Праблемы рэалізацыі правасуб’ектнасці удзельнікаў грамадзянскіх і сямейных праваадносін і формаў абароны іх суб’ектыўных правоў з улікам сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у Рэспубліцы Беларусь“

Навуковыя кіраўнікі задання:
Лосеў С.С., кандыдат юрыдычных навук, дацэнт.

3. ”Прававыя праблемы занятасці і эфектыўнага выкарыстання працоўных рэсурсаў у сучасных сацыяльна-эканамічных умовах

Навуковы кіраўнік задання:
Петачэнка Т.М., кандыдат юрыдычных навук, дацэнт.