Упраўленне сацыяльнага заканадаўства

Чаушник Вера Николаевна Чаушнiк Вера Мікалаеўна
Начальнік упраўлення
 Якимович Валентина Викторовна Якімовіч Валянціна Віктараўна
Намеснік начальніка ўпраўлення

Упраўленне курыруе наступныя галіны заканадаўства:

 • праца і занятасць насельніцтва;
 • шлюб і сям’я;
 • жыллё;
 • сацыяльная абарона і сацыяльнае страхаванне;
 • адукацыя;
 • навука;
 • культура;
 • ахова здароўя;
 • фізічная культура, спорт і турызм.

 

Спецыялісты ўпраўлення ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы наступных праектаў нарматыўных прававых актаў:

 • Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь;
 • Жыллевы кодэкс Рэспублікі Беларусь;
 • Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям’і;
 • Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;
 • Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб ахове працы“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб занятасцi насельнiцтва Закон Рэспублікі Беларусь “;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб фізічнай культуры і спорце“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь “”б сацыяльным абслугоўванні“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб прафесійным пенсійным страхаванні“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб санітарна-эпідэміялагічным дабрабыце насельніцтве“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб лекавых сродках“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб турызме“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогіях“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб аказанні псіхіятрычнай дапамогі“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб донарстве крыві і яе кампанентаў“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб трансплантацыі органаў і тканак чалавека“;
 • Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб папярэджанні распаўсюджвання захворванняў, якія ўяўляюць небяспеку для здароўя насельніцтва, віруса імунадэфіцыту чалавека“ і іншыя.

 

Спецыялісты ўпраўлення ажыццяўляюць пастаянны маніторынг дзеючага заканадаўства ў сацыяльнай сферы, праводзяць работу па яго інвентарызацыі, сістэматызацыі, выяўленню калізій і прабелаў у прававым рэгуляванні. Асноўнымі прынцыпамі дзейнасці ўпраўлення з’яўляюцца тэарэтычная і практычная абгрунтаванасць кожнага прынятага рашэння, прафесіяналізм і актуальнасць. Дзейнасць упраўлення ажыццяўляецца ў цесным узаемадзеянні з дзяржаўнымі органамі.

 

Супрацоўнікі ўпраўлення з’яўляюцца высокакваліфікаванымі спецыялістамі ў сваёй сферы, пра што сведчаць ўзнагароды і неаднаразовыя заахвочваннi.

У розныя гады Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь былі ўзнагароджаны Чаушнiк В.М., Купрыянава Н.М., Смарчкова В.М., Богдан Н.М.; Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (Чаушнiк В.М.); Ганаровай граматай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь (Чаушнiк В.М., Смарчкова В.М.), Ганаровай граматай Беларускага рэспубліканскага Саюза юрыстаў (Чаушнiк В.М., Купрыянава Н.М.); Ганаровай граматай Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь (Чаушнiк В.М., Якімовіч В.В., Купрыянава Н.М., Смарчкова В.М., Богдан Н.М., Тарасюк Н.В.); Ганаровай граматай Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь (Купрыянава Н.М.); Ганаровай граматай Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Падзякай Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Падзякай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, Нагрудным знакам Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ”За адзнаку“ II ступені (Якімовіч В.В.), Падзякай дырэктара Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь (Багдан Н.М.).

 

Акрамя заканатворчай працы супрацоўнікі ўпраўлення актыўна займаюцца навуковай дзейнасцю. З удзелам спецыялістаў упраўлення былі падрыхтаваныя шэраг падручнікаў і каментарыяў, апублікаваны навуковыя артыкулы і тэзісы матэрыялаў канферэнцый, напрыклад:

Право социального обеспечения : учебное пособие для студентов специальностей ”Правоведение“, ”Экономическое право“ учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / [Василевич Г.А. и др.] ; под редакцией Х.Т. Мелешко. – Минск : Амалфея, 2013. – 542 с. (Чаушник В.Н., Сморчкова В.М.);

О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей: коммент. к Закону Республики Беларусь от 30 октября 1992 г. (в редакции Закона от 19 марта 2002 г.) / М.П. Капыльский [и др.]. – Мн.: Тесей, 2005. – 112 с. (Чаушник В.Н.);

Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке и семье / С.М. Ананич [и др.]; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Голованова, С.М. Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с. (Сморчкова В.М., Тарасюк Н.В.);

Сморчкова, В.Н. Дифференциация трудовых отношений в профессиональном спорте / Е.В. Касьянова, В.М. Сморчкова // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : материалы II Международной научной конференции (25 нояб. 2011 г., Минск) / [редкол.: В.И. Семенков (главный редактор) и др.]. – Минск. – С. 207-209;

Сморчкова, В.М. Проблемы и перспективы создания в Республике Беларусь спортивного арбитража / В.М. Сморчкова // Спортивное право в Республике Беларусь : сборник статей / Общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов», Общество с ограниченной ответственностью «ЮрСпектр». – Минск. – Вып. 2. – С. 334-346;

Сморчкова, В.М. Проблемы трансформации государственной социальной поддержки населения в Республике Беларусь / В.М. Сморчкова // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы II Междунар. науч.-практич. конференц., Минск : Минск, 19-20 мая 2009 г. : [в 2 т.] / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. – Минск. – Т.1. –
C. 106-107;

Сморчкова, В.М. Возможен ли прием на работу судимого работника? / В.М. Сморчкова // Документ подготовлен для системы КонсультантПлюс;

Сморчкова, В.М. Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь от 17 июля 2002 года ”Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы“ в редакции Закона Республики Беларусь от 24 апреля 2014 года“ // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015;

Комментарий к Закону Республики Беларусь от 8 января 2014 года ”О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь“ / Е.В. Касьянова, И.А. Комоцкая, В.М. Сморчкова // Документ подготовлен для системы КонсультантПлюс;

Постатейный комментарий Трудового кодекса Республики Беларусь / под общ. ред. Г.А.Василевича. – Минск: Регистра, 2014. – С. 914-920 (Сморчкова В.М. ст.ст. 3141-3143);

Сморчкова, В.М. Трудоправовой статус профессионального спортсмена в Республике Беларусь / В.М. Сморчкова // Спортивное право в Республике Беларусь (сборник статей), вып. 4, – Минск: Ред. журн. ”Промышленно-торговое право“, 2014. – С. 394-406;

Тарасюк, Н.В. Некоторые вопросы отнесения детей к нуждающимся в защите со стороны государства / Н.В. Тарасюк // Право в современном белорусском обществе : сборник научных трудов / Редкол: Семенков В.И. (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – Вып. 7. – С. 356-362;

Тарасюк, Н.В. Особенности опеки над детьми несовершеннолетних родителей / Н.В. Тарасюк // Право в современном белорусском обществе : сборник научных трудов / Редкол: Семенков В.И. (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – Вып. 8. – С. 480-486;

Тарасюк, Н.В. Фостерная семья как альтернативная форма устройства на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Н.В.Тарасюк // Право и государство: история, современность, перспективы развития: Международная конференция студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 24-25 октября 2014 г. / БГУ.“