Упраўленне заканадаўства аб грамадзянскіх, фінансава-эканамічных і экалагічных адносінах

Буга Дзмітрый Міхайлавіч

начальнік упраўлення заканадаўства аб грамадзянскіх, фінансава-эканамічных і экалагічных адносінах

Барчук Юлія Зіноўеўна

намеснік начальніка ўпраўлення — начальнік аддзела бюджэтна-фінансавага, падатковага і банкаўскага заканадаўства

Упраўленне складаецца з двух аддзелаў:

Упраўленне ажыццяўляе наступныя функцыі:

 • распрацоўвае сумесна з іншымі структурнымі падраздзяленнямі Цэнтра штогадовыя планы падрыхтоўкі законапраектаў, арганізуе кантроль за рэалізацыяй штогадовых планаў падрыхтоўкі законапраектаў;
 • распрацоўвае праекты заканадаўчых актаў па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю ўпраўлення;
 • праводзіць абавязковую юрыдычную экспертызу законапраектаў, якія ўносяцца ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь, законапраектаў, падрыхтаваных для разгляду Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь у першым і другім чытанні (у выпадку дапрацоўкі законапраектаў у Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь);
 • праводзіць аналітычныя даследаванні стану, тэндэнцый развіцця заканадаўства ў сферах, якія курыруюцца ўпраўленнем, выпрацоўвае прапановы аб напрамках яго ўдасканалення;
 • у межах сваёй кампетэнцыі ажыццяўляе іншыя ўскладзеныя на яго функцыі.

Сферы заканадаўства, якiя курыруе ўпраўленне:

 • грамадзянскае заканадаўства;
 • заканадаўства па агульных пытаннях ліцэнзавання;
 • антыманапольнае заканадаўства;
 • заканадаўства аб цэнаўтварэнні;
 • заканадаўства аб тэхнічным нарміраванні і стандартызацыі, ацэнцы адпаведнасці, метралогіі;
 • заканадаўства аб дзяржаўных закупках тавараў (работ, паслуг);
 • заканадаўства аб абароне правоў спажыўцоў;
 • заканадаўства аб рэкламе;
 • заканадаўства аб інвестыцыйнай дзейнасці;
 • заканадаўства аб інавацыйнай дзейнасці;
 • заканадаўства аб прамысловасці;
 • заканадаўства аб энергетыцы;
 • заканадаўства аб архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці;
 • заканадаўства аб гандлі і грамадскім харчаванні;
 • заканадаўства аб камунальнай гаспадарцы і бытавым абслугоўванні насельніцтва;
 • заканадаўства аб транспарце, дарогах і дарожнай дзейнасці;
 • заканадаўства аб сувязі;
 • заканадаўства аб сельскай гаспадарцы;
 • заканадаўства аб ахове навакольнага асяроддзя;
 • заканадаўства аб ахове і выкарыстанні зямель, геадэзіі, картаграфіі, тапаграфіі;
 • заканадаўства аб нетрах, геалогіі;
 • заканадаўства аб ахове і выкарыстанні вод;
 • заканадаўства аб ахове атмасфернага паветра, ахове азонавага пласта;
 • заканадаўства аб выкарыстанні, ахове і абароне лясоў;
 • заканадаўства аб ахове і выкарыстанні расліннага свету;
 • заканадаўства аб ахове і выкарыстанні жывёльнага свету, паляванні, рыбалоўстве;
 • заканадаўства аб ахове і выкарыстанні іншых прыродных рэсурсаў;
 • бюджэтнае заканадаўства;
 • падатковае заканадаўства;
 • заканадаўства аб фінансавай дзейнасці;
 • заканадаўства аб лізінгавай дзейнасці;
 • заканадаўства аб мікрафінансавых арганізацыях;
 • заканадаўства аб дзейнасці на пазабіржавым рынку ”Форекс“;
 • заканадаўства аб страхаванні;
 • заканадаўства аб каштоўных паперах;
 • заканадаўства аб інвестыцыйных фондах;
 • заканадаўства аб секьюрытызацыі (фінансаванні камерцыйных арганізацый пад уступку праў (патрабаванняў));
 • заканадаўства аб каштоўных металах і каштоўных камянях;
 • банкаўскае заканадаўства;
 • валютнае заканадаўства;
 • заканадаўства аб знешнеэканамічнай дзейнасці;
 • заканадаўства аб стварэнні, дзейнасці і ліквідацыі свабодных (спецыяльных, асобых) эканамічных зон;
 • заканадаўства аб мытным рэгуляванні;
 • заканадаўства аб прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння;
 • міжнароднае прыватнае права.

Супрацоўнікі ўпраўлення выступаюць арганізатарамі і ўдзельнікамі навуковых, навукова-практычных і тэматычных семінараў, канферэнцый, круглых сталоў і іншых мерапрыемстваў у вобласці права.

З удзелам спецыялістаў упраўлення падрыхтаваны і апублікаваны ў друкаванных і электронных выданнях больш за 100 работ, прысвечаных аналізу заканадаўства, у тым ліку каментарыяў да падрыхтаваных упраўленнем законапраектаў, сярод якіх:

Пазняк, Ж.Ф. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў Рэспублікі Беларусь“ (Грамадзянскага і Банкаўскага кодэксаў): агульны агляд [Электронны рэсурс] / Ж.Ф. Пазняк. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/january/32045/;

Шаршун, А.У. Агляд асноўных палажэнняў новай рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю і грамадскага харчавання“ / А.У. Шаршун // ЭТАЛОН. Заканадаўства Рэспублікі Беларусь / Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь. — Мінск, 2021;

Шаршун, А.У. Астрэнт у заканадаўстве замежных дзяржаў і перспектывы яго замацавання ў Рэспублікі Беларусь / А.У. Шаршун // ЭТАЛОН. Заканадаўства Рэспублікі Беларусь / Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2020;

Шаршун А.У. Новае ў парадку спагнання арэнднай платы за зямельныя ўчасткі. — Юрыдычны свет. – 2020. — № 6;

Шаршун А.У. Прававая прырода інстытута астрэнта і перспектывы яго замацавання ў беларускім заканадаўстве. – СПС ”Кансультант“. – 2020;

Траццякова, Г.П. Да пытання аб пераважным праве куплі долі ў праве агульнай уласнасці на нерухомую маёмасць / 20 гадоў Грамадзянскаму кодэксу Рэспублікі Беларусь: погляд у будучыню: зб. арт. круглага стала, Прысвячэнне. 95-годдзю заслужанага юрыста Рэсп. Беларусь, праф. В.Ф. Чыгіра, Мінск, 5 лістапада. 2019 г. / Беларус. Дзярж. ун-т; ІППК суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ; рэдкал.: В.М. Гадуноў [і інш.]. – Мінск: РІВШ, 2020. – С. 255-264;

Траццякова, Г. Закупкі: новае ў нарматыўным рэгуляванні / Г. Траццякова, А. Лойша / Юрыст. – 2020. — № 4;

Траццякова, Г. Змены сакавіка 2020 года, якія закранулі і дзяржзакупкі, і закупкі за ўласныя сродкі / Я – юрысконсульт арганізацыі. – 2020.- № 6;

Шаршун, А.У. Асноўныя тэндэнцыі прававога рэгулявання зямельных адносін на сучасным этапе / А.У. Шаршун // Тэарэтыка-прававыя аспекты развіцця экалагічнага, прыродарэсурснага і аграрнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь у кантэксце ўдзелу Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных працэсах / В.А. Бакіноўская [і інш.]; пад рэд. I.П.Манкевіч. – Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2019. – С. 176-186;

Пазняк, Ж.Ф. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў Рэспублікі Беларусь“: змяненні падраздзела 1 ”Асноўныя палажэнні“ раздзела I ”Агульныя палажэнні“ Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / Ж.Ф. Пазняк. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/january/32100/;

Пазняк, Ж.Ф. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў Рэспублікі Беларусь“: змяненні ў главу 3 ”Грамадзяне (фізічныя асобы)“ Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / Ж.Ф. Пазняк. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/january/32073/;

Барчук, Ю.З. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“: агляд асноўных змяненняў у главу 4 ”Юрыдычныя асобы“ Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / Ю.З. Барчук. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/january/32159/;

Траццякова Г.П., Адамовіч К.В. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“: агляд асноўных змяненняў у падраздзел 3 ”Аб’екты грамадзянскіх праў“ Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / Г.П. Траццякова, К.В. Адамовіч. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/january/32223/;

Скачко, В.М. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“: агляд асноўных змяненняў да падраздзела 4 ”Здзелкі і прадстаўніцтва“ і главе 11 ”Падлік тэрмінаў“ [Электронны рэсурс] / В.М. Скачко. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/february/32360/;

Траццякова, Г.П. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“: каментарый да раздзела II ”Права ўласнасці і другія рэчавыя правы“ Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / Г.П. Траццякова. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/february/32593/;

Шаршун, А.У. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“: плануемыя змяненні ў главы 21–26 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / А.У. Шаршун. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/february/32430/;

Барчук Ю.З., Дземідзенка А.Г., Скачко В.М. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“: змяненні ў падраздзел 2 раздзела III ”Агульныя палажэнні аб дагаворы“ Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / Ю.З. Барчук, А.Г. Дземідзенка, В.М. Скачко. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/mart/32692/;

Дземідзенка, А.Г. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“: змяненні ў раздзел IV ”Асобныя віды абавязацельстваў“ Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / А.Г. Дземідзенка. – Рэжым доступу: http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/mart/32912/;

Барчук Ю.З., Рымша Ю.Я. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“: агляд асноўных змяненняў у главы 42 ”Пазыка і крэдыт“, 44 ”Банкаўскі ўклад (дэпазіт)“, 45 ”Бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак“ Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / Ю.З. Барчук, Ю.Я. Рымша. – Рэжым доступу: http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/mart/33386/;

Рымша, Ю.Я. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“: агляд асноўных змяненняў у главу 43 ”Фінансаванне пад уступку грашовага патрабавання (факторынг)“ Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / Ю.Я. Рымша. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/april/33728/;

Рымша, Ю.Я. Праект Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“: дагавор рахунка эскроу – новы від дагавора ў главе 45 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] / Ю.Я. Рымша. – Рэжым доступу: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/april/33858/;

Адамовіч, К.В. Новае ў заканадаўстве аб бяспецы генна-інжынернай дзейнасці (каментарый да Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 снежня 2018 г. № 154-З ”Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб бяспецы генна-інжынернай дзейнасці“) [Электронны рэсурс] / К.В. Адамовіч // КансультантПлюс. Беларусь / ТАА ”ЮрСпектр“, Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2019;

Траццякова Г.П., Адамовіч К.В. Плануемыя змяненні ў сферы аб’ектаў грамадзянскіх праў [Электронны рэсурс] / Г.П. Траццякова, К.В. Адамовіч // ІПС ”Нормативка.by“;

Траццякова Г.П., Адамовіч К.В. Аб праекце Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“ / Г.П. Траццякова, К.В. Адамовіч // Судовы весн. Плюс: эканамічнае правасуддзе. Дадатак да ж-ла ”Судовы веснік“. – 2019. – № 3;

Дземідзенка, А.Г. Каментарый ”Новае ў заканадаўстве аб аўтамабільных дарогах і дарожнай дзейнасці (у 3 частках)“ [Электронны рэсурс] / А.Г. Дземідзенка // КансультантПлюс. Беларусь / ТАА ”ЮрСпектр“, Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2019;

Шаршун, А.У. Навелы новай рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб прававой ахове тапалогій інтэгральных мікрасхем“ [Электронны рэсурс] / А.У. Шаршун // ЭТАЛОН. Заканадаўства Рэспублікі Беларусь / Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2019;

Шаршун, А.У. Праблемы прававой кваліфікацыі лічбавых знакаў (токенаў) і смарт-кантрактаў [Электронны рэсурс] / А.У. Шаршун // КансультантПлюс. Беларусь / ТАА ”ЮрСпектр“, Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2019;

Траццякова, Г.П. Аб праекце Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб змяненні кодэксаў“ / Г.П. Траццякова // Судовы весн. Плюс: эканамічнае правасуддзе. Дадатак да ж-ла ”Судовы веснік“. – 2019. – № 4;

Траццякова, Г.П. Праблемы прававога рэгулявання праваадносін уласнасці / Г.П. Траццякова // Права ў сучасным беларускім таварыстве: зб. навук. работ / Нац. цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэсп. Беларусь ; рэдкал. Н. А. Карповіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Колорград, 2019. – Вып. 14. – С. 355–363;

Траццякова Г.П., Амяльчэня Ю.А., Бакіноўская В.А. Навелы заканадаўства аб дзяржаўных закупках [Электронны рэсурс] / Г.П. Траццякова, Ю.А. Амяльчэня, В.А. Бакіноўская // КансультантПлюс. Беларусь / ТАА ”ЮрСпектр“, Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2019;

Траццякова, Г.П. Паартыкульны каментарый да Закона Рэспублікі Беларусь ад 13.07.2012 № 419-З ”Аб дзяржаўных закупках тавараў (работ, паслуг)“. – Глава 1, артыкулы 2–3; Глава 7, артыкулы 45–48 [Электронны рэсурс] / Г.П. Траццякова // КансультантПлюс. Беларусь / ТАА ”ЮрСпектр“, Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2019;

Траццякова Г.П., Амяльчэня Ю.А., Бакіноўская В.А. Палажэнне аб парадку арганізацыі і правядзення дзяржаўных закупак у (найменне заказчыка) [Электронны рэсурс] / Г.П. Траццякова, Ю.А. Амяльчэня, В.А. Бакіноўская // ЭТАЛОН. Заканадаўства Рэспублікі Беларусь / Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2019;

Траццякова Г.П., Амяльчэня Ю.А., Бакіноўская В.А. Рэгламент работы камісіі па дзяржаўных закупках [Электронны рэсурс] / Г.П. Траццякова, Ю.А. Амяльчэня, В.А. Бакіноўская // ЭТАЛОН. Заканадаўства Рэспублікі Беларусь / Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2019.