Прававыя акты, якія рэгулююць дзейнасць савета па абароне дысертацый

1. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 2004 года № 560 ”Аб зацвярджэнні Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь“;

2. Пастанова Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 28 лютага 2014 № 3 ”Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку афармлення кваліфікацыйнай навуковай працы (дысертацыі) на суісканне навуковых ступеняў кандыдата і доктара навук, аўтарэферата і публікацый па тэме дысертацыі“;

3. Пастанова Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 22 лютага 2005 г. № 19 ”Аб зацвярджэнні Палажэння аб савеце па абароне дысертацый“;

4. Пастанова Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 30 сакавіка 2005 г. № 40 ”Аб зацвярджэнні Палажэння аб экспертным савеце Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь“;

5. Пастанова Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь ад 6 мая 2005 г. № 58/57 ”Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку планавання і расходавання бюджэтных сродкаў на правядзенне мерапрыемстваў, звязаных з прысуджэннем вучоных ступеняў i прысваеннем вучоных званняў“;

6. Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29 студзеня 2014 № 8 ”Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку арганізацыі і правядзення кандыдацкага экзамену па спецыяльнай дысцыпліне, у тым ліку пры яго паўторнай здачы, здачы кандыдацкіх экзаменаў і кандыдацкіх залікаў (дыферэнцыраваных залікаў) па агульнаадукацыйных дысцыплінах, а таксама экзамену ў аб’ёме агульнаадукацыйнай праграмы установы вышэйшай адукацыі і прызнанні страціўшай сілу пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28 студзеня 2006 г. № 5“.